Petice

 

Vážení zastupitelé městské části Prahy 2


My, níže podepsaní občané Prahy se na Vás obracíme jako na své volené zástupce s naléhavou peticí. Žádáme Vás, abyste při odpovědném rozhodování o dalším osudu Grébovky vzali v úvahu hlas občanů a zachovali tento jedinečný areál v Havlíčkových sadech , pražské veřejnosti, našim dětem, jejich umělecké výchově a kulturnímu vyžití.


Jméno a příjmení
Adresa
rodné číslo
Podpis